banner
 交流变直流220V变5V/12V非隔离降压芯片
商品型号
商品概述:交流变直流220V变5V/12V非隔离降压芯片主要特点应用非常广泛,底成本、简单、稳定、PCB应用电路也比较小是220V变5V220V变12V非隔离降压芯片最有优势的一款芯片
产品说明
详细参数
资料下载
AC til DC-220V til 5V / 12V ikke-isolert nedtrappingsbrikke

交流变直流-220V变5V/12V非隔离降压芯片主要特点应用领域 
◇专为BUCK降压转换器设计    高性能电流模式的智能开关控制器集成电路,专为小家电控制板电源等非隔离式离线和直流到直流开关式降压变换器而设计。
◇可工作于280Vac超宽电网    交流变直流非隔离降压芯片 内部集成 650V高压功率MOSFET可适应50-280VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),**输出持续电流可以达到400mA(峰值700mA)
◇内部集成650V高压功率开关   交流变直流220V变5V220V变12V非隔离降压芯片集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。
◇峰值的快速峰值电流限制工作模式   高电压启动电路超低系统BOM成本支撑降压和降压/升压拓扑结构开启/关闭峰值电流模式控制小于50mW的待机功耗内置频率40-60 kHz振荡器。
◇具有短路与过载保护功能     非隔离降压芯片内部集成一个具有最大时间限制功能的时钟发生电路、带有前沿消隐的逐周期电流限制电路、带有迟滞特性的热开关电路、输出短路与过载的保护和重启动电路
◇极低的待机功率和极高的转换效率   专有增强型节能控制电路,使系统拥有极低的待机功耗和极高的转换效率,可使整机容易地满足各国能效标准要求。 
◇SOP8标准封装 极少外围器件    完善的内部电路设计,最大程度减少了外部器件数量,仅需极少器件实现一个典型的降压式BUCK拓扑开关电源设计,功能完善的多种故障保护电路,进一步简化

◇输出电压从2.5V-36V      芯片添加了 FB 输出可调输出,输出电压从2.5V-36V 左右可通过调整 FB 参数改变输出电压
◇额定输出电流可达400mA   220V变5V220V变12V内部集成 650V高压功率MOSFET可适应50-280VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),**输出持续电流可以达到400mA(峰值700mA)
◇满足能源之星5级能效要求 


◇ Nominell utgangsstrøm kan nå 400mA 220V til 5V 220V til 12V Internt integrert 650V høyspenningskraft MOSFET kan tilpasse seg 50-280VAC ultra bredspenningsinngang (ekstern pluss utbedring filtrering), ** kontinuerlig strømutgang kan nå 400mA (topp 700mA)
◇ Oppfyll Energy Star Level 5 krav til energieffektivitet

220V变5V,220V转12V在现在的应用非常广泛,主要应用在各种智能设备 ◇小家电控制板电源 ◇空调控制器电源局 ◇其它非隔离高压降压供电应用 ◇电器控制器电源 比较常见。非隔离式降压芯片优点:底成本、简单、稳定、PCB应用电路也比较小,是交流变直流220V变5V/12V非隔离降压芯片最有优势的一种。

220V til 5V, 220V til 12V er mye brukt i dag, hovedsakelig brukt i forskjellige smarte enheter ◇ Strømforsyning for små apparater på strømforsyningen ◇ Strømforsyningskontor for klimaanleggskontroll ◇ Andre ikke-isolerte høyspenningsavbruddstrømforsyningsapplikasjoner ◇ Strøm for elektrisk apparatkontroll er mer vanlig. For tiden er hovedløsningene: motstand-kapasitans nedtrappet, isolert og ikke-isolert. Motstandskondensatorbukk er den enkleste, og fordelene er enkelhet og bunnkostnader. For øyeblikket er det hovedsakelig noen produktbaserte applikasjoner. Ikke-isolerte nedtrappingsfordeler: lave kostnader, enkel, stabil PCB-applikasjonskrets er relativt liten, AC til DC · 220V til 5V / 12V ikke-isolert nedtrappingsbrikke har flest fordeler.


                                                    220V变5V,220V转12V非隔离降压芯片PCB图
深圳微电半导体技有限公司联系方式